Ontwikkeling Stichting Salem

Categorie
Projectontwikkeling
Over dit project

In opdracht van Stichting Salem zijn wij bezig met het herontwikkelen van het Salem terrein.

Stichting Salem is in het bezit van de gronden waarop het voormalige Ermelose ziekenhuis Salem was gelegen.

Rekening houdend met de woonvisie van de gemeente Ermelo en de woonvisie van Stichting Salem zijn we tot een nieuw masterplan gekomen.

Op korte termijn wordt aan de Julianalaan het Buurtzorgpension gebouwd en zal Het Speulder wegens ouderdom en verpaupering gesloopt dienen te worden. Het is de wens van Stichting Salem om op de locatie van (gesloopte) Het Speulder en het daarachter gelegen park (zorg)woningbouw te realiseren.

Wij werken hierbij nauw samen met Ooms Architecten uit Amersfoort.